Forretningsrettede analyser

 

Vi tilbyr å analysere samfunnsområder utfra formål definert av den enkelte kunde.

 Mulige formål er:

Oppsporing av nye potensielle kunder.

Oppsporing av potensielle samarbeidspartnere.

Oppdage teknologisk innovasjon som kan utnyttes i nye produkter.

Oppdage utviklingstrekk i en samfunnssektor som kan utnyttes forretningsmessig, eller som må gis en forretningsmessig forsvarsrespons.

Oppdage aktiviteter hos konkurrenter som må gis en forretningsmessig respons.

Før selve analysen gjøres en fangst av grunnlagsdata. Analysen resulterer i en rapport over oppfangede data med konklusjoner. Datafangst og analyser kan utføres som et engangsprosjekt, eller som et fast oppdrag hvor vi overvåker samfunnssektorer med periodevis rapportering.


 

Det samfunnsområdet som aktiviteten skal omfatte, defineres av kunden.

Mulige områder kan være:

En teknologisk sektor eller en forskningssektor.

Et markedssegment, eller en gruppe av navngitte kunder.

En bransje som for eksempel: IT-bransjen, Transportbransjen, Energibransjen, Medisin/helse, Landbruk/oppdrett

En samfunnssektor som for eksempel: offentlig administrasjon, helse- og sosialvesenet, teknologiske etater, skoleverket

 


I samarbeid med kunden bestemmes hvilke kriterier for hva som er av interesse for rapportering.

Mulige eksempler er:

En ny teknologi for et bestemt formål.

Et nytt produkt for et formål hos en konkurrent eller mulig samarbeidspartner som avviker vesentlig fra vanlig standard med hensyn på ytelse eller pris.

En viktig prosjekt hos en kunde eller i en samfunnssektor som gir markedsmessige muligheter.

En person eller gruppe personer med en livsstil eller profil som egner seg for bruk at et produkt eller produktgruppe.

En bedrift med en virksomhet som kan nyttiggjøre seg et produkt.


Hvilke metoder vi skal benytte eller ikke benytte, vil også avtales med kunden.

Hvilke metode som er benyttet for å oppdage de funn vi rapporterer, vil for hvert funn dokumenteres. Våre standard arbeidsmetoder er følgende:

Emnesøk på Internett med standard søkemotorer.

Søk i biblioteksdatabaser.

Søk i fagbiblioteker på Internett.

Personlig kontaktnett.

Intervju med med mulige kilder for opplysninger.

Personlig besøk i og besigtigelse av miljøer, eventuelt med fotografisk dokumentering.