Prosjekttjenester

Vi tilbyr flere typer tjenester innen prosjektstyring:

Prosjektledelse.

Ekstern kvalitetsledelse, kvalitetsrevisjon og risikoanalyse.

Utarbeidelse av kvalitetssystem, intern kvalitetsledelse, intern risikostyring.

Kalkyler av kostnader, forventede inntekter, forventede besparelser og total lønnsomhet.


 

Områder:

Utvikling og anskaffelse av IT-applikasjoner.

Anskaffelse av maskinvare, kommunikasjonsutstyr og tele/data-nettverk.

Produktutviklings-prosjekter der IT- og kommunikasjonsteknologi spiller en viktig rolle.

Rasjonaliseringsprosjekter der teknologi, organisasjon og rutiner vurderes i sammenheng med hverandre.

Prosjekter vedrørende undersøkelser av markedssegmenter, teknologiske områder eller samfunnssektorer med tanke på markedsmessige muligheter.

Prosjekter hvor flere typer teknologi skal integreres til en samspillende helhet.

 


 

Metoder

Vår basis-arbeidsmetode er Målrettet Prosjektstyring, men vi tilpasser arbeidsmåten til den enkelte kundes behov.

Arbeidsmetodikken vår går ut på først å bryte prosjektet opp i et antall parallelle løp - for eksempel applikasjon, maskinvare, organisasjon og rutiner.

Hvert løp brytes så ned i et antall milepæler, hver med et definert resultat i form av et produkt eller en tilstand. For hver milepæl lages deretter en handlingsplan som definerer en sekvens av gjøremål for å realisere milepælen.