Rådgiving

Vi tilbyr rådgivingstjenester av følgende art innenfor IT:

IT-strategier.

IT-Sikkerhets-strategier.

Riktig oppdeling av IT-behovet i separate applikasjoner og grensesnitt disse imellom.

Kravsspesifikasjoner for applikasjoner som skal anskaffes og utvikles.

Testledelse.

Funksjonell test.

Anskaffelse og utvikling av maskinpark og nettverk.

Kalkyler av kostnader, inntjening og total lønnsomhet.

 

 


 

Følgende rådgivingstjenester omfatter både IT-teknikk og øvrig teknikk

Utarbeidelse av brukermanualer og teknisk dokumentasjon.

Oversettelse av teknisk dokumentasjon norsk-engelsk-norsk, Italiensk-norsk, tysk-norsk.

 

 


 

Metodologien vi benytter vil måtte tilpasses det enkelte oppdrag, men dette er en typisk tilnærmingsmåte:

Definere område og omfang.

Analysere forretningsmessige behov.

Definere et sett mulige løsninger utfra behovene.

Velge løsning.

Kvalitetskontrollere arbeidet utført så langt.

Detaljere løsning.

Ny kvalitetskontroll av arbeidet.