Oversettelse og korrekturlesning

 

Vi tilbyr følgende typer tjenester innenfor dette området:

Oversettelse norsk - engelsk - norsk

Oversettelse norsk - italiensk - norsk

Oversettelse norsk - spansk - norsk

Oversettelse tysk - norsk

Korrekturlesning - norsk, engelsk, spansk, italiensk

Hjelp til utforming av brukermanualer, informasjonsmateriell og teknisk dokumentasjon på norsk, italiensk og spansk.

Kvalitetssikring av forståeligheten av tekster for den målgruppen de er ment for

Rådgivning med hensyn på logisk oppbygging av tekster og web-sider

 

 


 

Vår spesialitet er teknisk og vitenskapelig litteratur, spesielt innenfor områdene:

IT

Medisin

Biologiske emner

Kjemiske emner

Energiteknikk

Elektronikk og elektroteknikk

Språk og grammatikk