Undervisning og coaching

 

Vi tilbyr å undervise eller veilede kunders medarbeidere individuelt eller i små grupper innen IT.

Individuell veiledning eller undervisning i noen timer er ofte mer effektivt enn tradisjonell klasseromsundervisning. Undervisningen kan da legges opp helt etter medarbeiderens behov, og tilpasses hans tempo.

For enkelte medarbeidere, for eksempel ledere, vil det også ofte være vanskelig å avsette 2-3 dager til å gå på kurs. 3-6 timers individuell veiledning på hans arbeidsplass vil da best løse medarbeiderens behov.

Vi kan foreta individuell opplæring i:

 

Generell IT-bruk og nettverksbruk

Bruk av Internett til å søke opp informasjon og til å spre informasjon

Utvikling av web-sider med MS Frontpage

Bruk av MS-produkter som Word, Excel, PowerPoint, osv.

Bruk av alternativet til Microsoft  - Open Office

 

 


 

Vi legger opp undervisningen etter kundens behov.

Som en innledning konfererer vi med kunden om hvilke arbeidsoppgaver ferdighetene skal brukes til, og hvilke ønsker kunden har. Vi bestemmer så opplegget. Aktuelle undervisningsopplegg er:

 

Undervisning av 1-2 medarbeidere på vedkommendes arbeidsplass

Coaching i bruk av IT samtidig som medarbeideren utfører sitt arbeid

Undervisning av en mindre gruppe i eget rom hos kunden.

Medarbeideren har en bestemt arbeidsoppgave eller prosjekt som skal utføres. Forut for dette gir vi råd om hvilke IT-verktøy som bør brukes og fremgangsmåte.