Webdesign

Innen WEB-design påtar vi oss følgende type oppgaver:

Funksjonell design.

Redaksjonell og artistisk utforming.

Innholdsmessig forfatterskap i samarbeid med oppdragsgiver.

Programmering av tilhørende objekter.

Oversettelse av WEB-innhold norsk-engelsk-norsk, tysk-norsk og italiensk-norsk.


Vi har særlig erfaring i arbeide for følgende bransjer

Energibransjen

IT-bransjen

Post- og transportbransjen

Helsevesenet

Fagtidsskrifter

 


Vi benytter oss av en skrittvis arbeidsmåte som sikrer objektene som lages fortløpende kan testes i sammenheng. Hovedfasene i vår metodikk er:

Avklare formål og omfang

Opprette Web-sidene med navigasjonsstruktur og navigasjonsfunksjonalitet

Artistisk utforming av Web-sidene

Fylle sidene med informasjon

Programmere objekter for kalkyler, databaseaksess og annen dynamisk funksjonalitet.

For hvert skritt har vi en fortløpende dialog med kunden. Der hvor oppgaven er stor, vil vi gjennomløpe det skisserte løpet to eller flere ganger - først for å lage en prototyp som modifisereres til ønsket resultat nås. Ved neste gjennoløp kompletteres WEBen med flere sider, navigasjonsløp og programmerte objekter.

Vi benytter arbeidsredskapene: Frontpage, ASP, php, SQL, XML, XSL, HTML, CSS, Javascript, Java, Flash, Director