Våre tjenester:   (Klikk på emne)

   Prosjekttjenester

   Rådgivning

   Sikkerhets-gjennomgang

   Web- og systemutvikling

   Språk og tekst

   Forretningsrettede analyser

   Undervisning og coaching

  

Foruten metodekompetanse har vi kjennskap til flere kundebransjer:Energibransjen, IT- bransjen, Post- og transport, Helse- og sosial, Kjemi og kjemiteknikk, Biologi og bioteknikk, Avis. Forlag, Skoleverket.

   Våre medarbeidere

   Ta kontakt for spørsmål eller oppdrag:
   aquila_grande@yahoo.no

   Tilbake til forsiden